Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΠΦΣ : Εγκύκλιοι για τον συμψηφισμό Εισφορών ΕΦΚΑ - Ρυθμίσεις Οφειλών!

Αθήνα,      15/2/2018 
 Αρ. Πρωτ.  761                   
                                                                                Προς 
                                                                                Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 
                                                                                της Χώρας 

Δυο σημαντικές εγκύκλιοι έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας που αφορούν στο  θέμα της επιστροφής – συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 λόγω α) της βάσης υπολογισμού τους (εισοδήματα 2015 αντί 2016), και β) των τυχόν επιπλέον καταβληθέντων ποσών από τις παρακρατήσεις γραμματίων υπέρ ΕΦΚΑ και άλλη μια για την  ρύθμιση οφειλών μέχρι 50.000 ευρώ .
Η κρίσιμη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με Α.Π : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183/14.2.208 για την διαδικασία επιστροφής / συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων, για τις εισφορές του 2017, τα εξής:
Η διαδικασία επιστροφής/συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου του 2018. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εκτός και εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει έγγραφο αίτημα προκειμένου το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 39 παρ. 13 του ν.4387/2016 για καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών από ασφαλισμένους που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης, το οποίο εκκρεμεί μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο επιστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τη διαχείριση του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση που από τον συμψηφισμό/επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αυτής, με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι 30/9/2018.

Ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ.

Η εγκύκλιος  με αριθμό Β/7/οικ. 7713/466/12.2.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β'4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών  έως  50.000 €, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017.
Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές εγκυκλίους (Εγκυκλιος 1 ,Εγκυκλιος 2 ).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΠΦΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ!
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Αθήνα,12.2.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την άμεση αντίδραση του ΕΟΦ και τη συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό των διαχειριστών ιστοσελίδων που καταφέρονται κατά των φαρμακείων και προωθούν «αντιμυκητιακό» προϊόν, προκάλεσε η παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Στο έγγραφό του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κοινοποιεί τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων «λαμβάνει χώρα παράνομη πώληση φαρμακευτικού (;) σκευάσματος αγνώστου προελεύσεως μέσω διαδικτύου με την ονομασία «Onycosolve».
Στο ίδιο έγγραφο Ο ΠΦΣ καταγγέλλει πώς «αναφέρονται δυσφημιστικές αναφορές για τα φαρμακεία όπως «ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΝΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ» και «Κανείς δεν το εισάγει στην Ελλάδα (βέβαια η μαφία των ελληνικών φαρμακείων δεν αφήνει κανένα προϊόν να απειλήσει τα αναποτελεσματικά και επιβλαβή προϊόντα της)».
Τονίζοντας στη συνέχεια πώς «ουδεμία όμως αναφορά γίνεται για τον υπεύθυνο κυκλοφορίας, την χώρα παραγωγής, την προέλευση και τα εργοστάσια παρασκευής του ως άνω σκευάσματος, τα συστατικά του, μελέτες και έρευνες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες τόσο για τη γνησιότητά του, όσο και την ασφάλειά του, κατά τρόπο που θέτει άνευ άλλου σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία».
Η Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας  Προϊόντων του ΕΟΦ με το υπ΄ αριθμ. 2743/5.2.2018 έγγραφό της ενημερώνει τον ΠΦΣ ότι  «συνεργάζεται  με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να εντοπιστούν οι διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων».
Παράλληλα από την Διοίκηση του ΕΟΦ  εκδόθηκε το παρακάτω  Δελτίο Τύπου το οποίο αναφέρει:
«Onycosolve
Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι, μέσω του διαδικτύου, διαφημίζονται και διακινούνται φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία δεν διαθέτουν  άδεια κυκλοφορίας  στη χώρα μας.
• Μέσω της ιστοσελίδας www.eu-meds.net/gr διακινούνται αντίγραφα συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, (προϊόντα για στυτική δυσλειτουργία, για απώλεια βάρους κλπ), με ξενόγλωσση συσκευασία και χωρίς άδεια κυκλοφορίας.
• Μέσω ιστοσελίδων, διαφημίζεται και διακινείται, ως αντιμυκητιακό φάρμακο, το προϊόν Onycosolve, χωρίς να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου στη χώρα μας.
Eφιστάται η προσοχή των καταναλωτών ώστε σε περίπτωση που έρθουν στη κατοχή τους τα παραπάνω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές,  μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων».
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης τονίζει πώς «τα φάρμακα δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν και ο μόνος ασφαλής τρόπος να τα προμηθευθούν είναι τα φαρμακεία που διέπονται από αυστηρότατους κανόνες λειτουργίας.
«Η προμήθεια «φαρμάκων» από το διαδίκτυο εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία όσων τα προμηθεύονται» καταλήγει ο κ. Θεοδοσιάδης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι (Ν.Π.Δ.Δ), δεν είναι "κτήμα" κανενός!Το σχόλιο της εβδομάδας..

Συνδικαλιστής
Γνωρίζω  και άλλες Φαρμακευτικές Εταιρίες που Δωροδοκούσαν!

Τα ερωτήματα που μπαίνουν :
1) Γιατί εμπλέκει τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, από την θέση που κατέχει , χωρίς να έχει λάβει γνώση το ΔΣ.
2) Τόσα χρόνια γιατί δεν μιλούσε;
3) Είναι μάρτυρας... που ζητά ελαφρυντικά!

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι (Ν.Π.Δ.Δ), δεν είναι "κτήμα" κανενός!

Η Συντακτική Ομάδα της ΑΚΙΦ


Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για την υποβολή δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου ,,,,,


Αριθμ. Πρωτ. 474
           
Προς:  1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.
            2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
            3. Περιφέρειες της Χώρας

Κοινοποίηση: Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για την υποβολή δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου πριν την απόφαση του Περιφερειάρχη για τον καθορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 «Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) ορίζεται ότι:
«1. Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. εντός της ημέρας...».
2. Όλα τα φαρμακεία συμμετέχουν υποχρεωτικά στις καθοριζόμενες σύμφωνα με το παρόν διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Η διημέρευση διαρκεί από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. και η διανυκτέρευση από τις 21:00 μ.μ. έως τις 08:00 π.μ. κάθε ημέρας. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση συντάσσονται από τον κατά τόπον αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο σχετικοί πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης, οι οποίοι ισχύουν για ένα έτος και είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη τους…
3. Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α’ 153) που παραμένουν σε ισχύ… Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη...»
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι θα πρέπει κατ’ αρχάς να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, με την οποία θα καθορίζεται το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
Με την ίδια ή επόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, θα πρέπει να καθοριστούν ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών.
Εν συνεχεία, και αφού έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να λειτουργήσει το φαρμακείο τους, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του καθορισθέντος υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας, δύνανται να προβούν στην δήλωση του εν λόγω ωραρίου.
Έτσι, πρέπει να έχει ορισθεί προηγουμένως η ώρας λήξεως του υποχρεωτικού ωραρίου με απόφαση του Περιφερειάρχη, για να δύναται να δηλωθεί κατόπιν η ώρα έναρξης του διευρυμένου ωραρίου. Πριν τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου δεν δύναται να ξεκινήσει η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δηλώσεις περί διευρυμένου ωραρίου, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί μετά την δημοσίευση του Ν. 4512/2018, στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στους κατά τόπον αρμόδιους Περιφερειάρχες, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση της αποφάσεως του Περιφερειάρχη για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, δεν παράγουν έννομες συνέπειες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, καθώς δεν έχουν υποβληθεί συννόμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του ως άνω Νόμου. 
Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις λειτουργίας σε διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να υποβληθούν ΜΕΤΑ την απόφαση του Περιφερειάρχη για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ. 

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΑΚΙΦ-ΠΦΣ : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ!


Εμείς στην ΑΚΙΦ έχουμε σαν στόχο να στηρίξουμε τον συνάδελφο Φαρμακοποιό είτε είναι Νέος, είτε είναι Άνεργος, είτε έχει Φαρμακείο, με την επιδότηση της θέσης Εργασίας κυρίως μέσω ΟΑΕΔ, ή με εσωτερική Χρηματοδότηση, μετά από χρηματοοικονομική μελέτη(μέσω των τοπικών συλλόγων ).
Έτσι, ετέθει το θέμα της “ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ” από τον εκπρόσωπο μας στο ΔΣ του ΠΦΣ κ. Στέλιο Καλογερόπουλο (μέλος του ΔΣ) και έτυχε ομόφωνης αποδοχής από το ΔΣ.
Σας παραθέτουμε το έγγραφο που εστάλει στην ΠΡΟΕΔΡΟ του ΟΑΕΔ και κοινοποιήθηκε στην Υπουργό Εργασίας κ. Ευτυχία Αχτσιόγλου.
Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα ενοχλούμε την Πολιτική Ηγεσία, μέχρι την επίλυση του.


Ας δούμε το έγγραφο που εστάλει από τον ΠΦΣ:


Αθήνα 25/1/2018

Αρ. Πρωτ. 314


Προς
Τον ΟΑΕΔ
Γραφείο προέδρου καθ. Μαρίας Καραμεσίνη

Με αφορμή την  έναρξη των διαφόρων προγραμμάτων ενίσχυσης της Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στις δικαιούμενες επιχειρήσεις και τα Φαρμακεία τα οποία λόγω των διαμορφουμένων συνθηκών έχουν ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού.
Παράλληλα με τον τρόπο αυτό καταπολεμάται η ανεργία η οποία ειδικά στον κλάδο των Φαρμακοποιών όπου πολλοί  συνάδελφοι  αναγκάζονται να κλείσουν τα φαρμακεία τους λόγω του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις.
Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                           ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Κοιν. Υπουργείο Εργασίας

Υπόψη κας Υπουργού Ευτυχίας Αχτσιόγλου.


Είμαστε Εσείς..

Η Συντακτική Ομάδα της ΑΚΙΦ.

Ανεξάρτητη Κίνηση Φαρμακοποιών.

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΑΚΙΦ : Οι προτάσεις του Υπουργείου Υγείας προς τους Φαρμακοποιούς για το Ωράριο και το Ιδιοκτησιακό!Στα χρόνια των  μνημονίων οι φαρμακοποιοί χτυπήθηκαν από παντού, έδωσαν και δίνουν τις μάχες τους, άλλοτε προκαλώντας “θόρυβο” και άλλοτε χωρίς να ανοίξει “ρουθούνι”.

Θα έλεγε κανείς ότι είναι “ευλογημένοι” , γιατί κατάφεραν να μείνουν όρθιοι παρ’ όλα τα χτυπήματα, δίνοντας στην κάθε κυβέρνηση την δυνατότητα να μιλά στους “Θεσμούς” για τα κατορθώματα της.

 Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά τα τόσα χρόνια ταλαιπωρίας, οι μόνοι που παραμένουν “φίλοι μας” είναι οι ασφαλισμένοι. Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που έχασαν μισθούς και συντάξεις. Είναι αλήθεια ότι το “κοινωνικό κράτος”, κάποτε το είχαν υποκαταστήσει μόνο οι Φαρμακοποιοί, σήμερα  έρχονται  να προστεθούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ώστε όλοι οι ανασφάλιστοι, οι πρόσφυγες και οι οικονομικά μετανάστες κ.α να είναι ασφαλισμένοι πλέον στον Ελληνικό Λαό που τολμά να έχει μία σύνταξη και ένα μισθό.

Μέτα από αυτή την εισαγωγή, είναι ώρα να κάνουμε και μία “Αριστερή Ανάγνωση” του νομοσχεδίου, τόσο για το ωράριο λειτουργίας (Ν.4512/2018)των φαρμακείων όσο και για το ιδιοκτησιακό(Ν.4509/2017).

Ας δούμε λοιπόν τι μας προτείνει- επιβάλλει ο Υπ. Υγείας μέσω των δύο νομοσχεδίων:
1)Δεν προβλέπεται ορισμένη ώρα κλεισίματος των φαρμακείων για εκείνους που επιλέγουν διευρυμένο ωράριο, με αποτέλεσμα να απαξιώνονται οι διανυκτερεύσεις και να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.
2) Υποχρεωτική λειτουργία των φαρμακείων 40 ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 8πμ – 9μμ μετά από σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη και του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου.
3) Για πρώτη φορά σε κείμενο της φαρμακευτικής νομοθεσίας υιοθετείται ο όρος “νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης του φαρμακείου”
4)Εξαιρείται ρητώς η Κυριακή από τις ημέρες που το φαρμακείο δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας.
5)Δεν είναι υποχρεωτική αργία η 1η του Μάη, αλλά ούτε και οι άλλες επίσημες Αργίες.
6)Τα φαρμακεία που επιλέγουν διευρυμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωμένα να τηρούν το ωράριο που έχουν δηλώσει.
Δεν προβλέπονται κυρώσεις για τους διευρυμένους.
7)Δύναται να υπάρχουν νομίμως διευρυμένα φαρμακεία καθ’ όλο το 24ωρο.

Παρά την απόφαση του ΣτΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακείων για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασία της δημόσιας υγείας, ο υπουργός θεώρησε σκόπιμο να καλλιεργήσει τον ανταγωνισμό, μέσω των Ν.4512/2018 και του Ν.4509/2017.

Επίσης ο Υπ.Υγείας προτείνει την απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού με το προτεινόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που περιγράφεται στον  Ν.4509/2017. Συγκεκριμένα στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία κ.α. για την χορήγηση άδειας.

Δικαίωμα άδειας έχουν:
Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού,
Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ιδιότητα του φαρμακοποιού(ιδιώτες)και
Συνεταιρισμούς μέλη της ΟΣΦΕ (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος).
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει μέχρι 10 άδειες σε “Πανελλαδική Κλίμακα” έως το 2020.

Με όλα τα προαναφερόμενα ο υπουργός μας προτείνει να γίνουμε διευρυμένοι 24 ωρών και να λειτουργούν τα Φαρμακεία με τις ώρες που εμείς επιλέγουμε, αρκεί να μην είναι λιγότερες των 40 ωρών και να γίνουμε κάτοχοι μέχρι 10 αδειών Πανελλαδικά έως το 2020.

Εμείς όμως οι Φαρμακοποιοί έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, στα οποία θα προσφύγουμε  και θα δώσουμε τον Αγώνα μας για να παραμείνουν τα Φαρμακεία στα χέρια μόνο των Φαρμακοποιών, αλλά και το Φάρμακο να παραμείνει "κοινωνικό αγαθό"!

Οι δυο νόμοι για το Ωράριο και το Ιδιοκτησιακό κατάφεραν να συσπειρώσουν τον Κλάδο και να τον οδηγήσουν σε λύσεις επιβίωσης, που δεν είναι άλλες από τις προτεινόμενες από τον Υπουργό Υγείας.
Είμαστε Εσείς..

Η Συντακτική Ομάδα της ΑΚΙΦ.
Ανεξάρτητη Κίνηση Φαρμακοποιών.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΑΚΙΦ : “Οποίος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες”!Κάποιοι πολιτικοί δημιουργούν την αίσθηση, με τις ερωτήσεις που διαμορφώνουν δημοσίως ότι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν ξένα συμφέροντα, δημιουργώντας οικονομική ασφυξία στους Φαρμακοποιούς.
Καλό θα ήταν πριν καταθέσουν οποιανδήποτε ερώτηση που αφορά Φαρμακοποιούς και Φαρμακεία, μια και βρίσκονται στον Τομέα Υγείας, να ρωτούν τους εκεί συναδέλφους, διαφορετικά:

“Οποίος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες”.

Ας δούμε την επιστολή διαμαρτυρίας  από τον ΠΦΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 310/25.1.2018
Επιστολή Διαμαρτυρίας για την Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Βασίλη Οικονόμου και Ιάσονα Φωτήλα
Ελπίζουμε ότι η ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Οικονόμου και Φωτήλα είναι προϊόν παραπληροφόρησης , εκ μέρους όσων κερδοσκοπούν με προκλητή ζήτηση στο χώρο της υγείας.
Θα έπρεπε όμως οι κ.κ. βουλευτές πριν υπογράψουν και καταθέσουν την ερώτηση, να επιδιώξουν τη  διαμόρφωση  ολοκληρωμένης  εικόνας , εάν δεν θέλουν να ταυτισθούν στη συνείδηση των φαρμακοποιών ως διακινητές αλλότριων συμφερόντων που δεν έχουν την παρρησία να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους.
Αναμένουμε την άμεση απόσυρση  της ερώτησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                                         ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ