Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ : Απάντηση σε δημοσιεύματα για υποτιθέμενες αλλαγές αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ

 20 Οκτωβρίου 2017
Γραφείο Τύπου
Υπουργείου Υγείας


Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
Σε απάντηση δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου  για  υποτιθέμενες αλλαγές αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ που δήθεν προκύπτουν από το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για τον νέο Οργανισμό του υπουργείου Υγείας, αποσαφηνίζονται τα κάτωθι:
1.     Οι αρμοδιότητες και οι ρυθμίσεις που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ καθορίζονται με νόμους που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή. Τις διατάξεις αυτές δεν μπορεί να τις αναιρέσει κανένα Προεδρικό Διάταγμα και φυσικά δεν υπάρχει πρόθεση να τροποποιηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις.
2.     Το ΠΔ του Οργανισμού του υπουργείου Υγείας αφορά στην εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου και στις σχέσεις των υπηρεσιών μεταξύ τους και με την πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί να αφορά στις αρμοδιότητες του ΕΟΠΥΥ.  
3.     Το Τμήμα Εποπτείας και Λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα υπαγόταν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επειδή, όμως, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του ΕΟΠΥΥ είναι ευρύτερες ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κρίθηκε σκόπιμο το συγκεκριμένο Τμήμα να είναι αυτόνομο με την έννοια ότι  δεν θα ανήκει σε άλλη διεύθυνση, γενική διεύθυνση ή γενική γραμματεία, αλλά απευθείας  στον Υπουργό ή  στον αναπληρωτή Υπουργό (αναλόγως σε ποιόν θα ανήκει η αρμοδιότητα σύμφωνα με την Απόφαση του  Πρωθυπουργού.)  Διευκρινίζεται ότι η συλλογική πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Υγείας είναι η αρμοδιότητα του ΕΟΠΥΥ να παραμείνει στον αναπληρωτή Υπουργό, όπως μέχρι σήμερα. 
Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη ανάγκη αποσαφήνισης ή αναδιατύπωσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εποπτείας και Λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, εάν προκύψει, θα αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και τις υπηρεσίες του. 
Επί της ουσίας, λοιπόν η οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, δεν επηρεάζεται,  καθώς η Διοίκησή του εξακολουθεί να έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της εύρυθμης και αποτελεσματικής διεύθυνσης ενώ το υπουργείο Υγείας διατηρεί το ρόλο της πολιτικής και διαχειριστικής εποπτείας του.


Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΦΣΘ : Το νέο προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2017

 Μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Θεοδοσιάδη Κυριάκου, Αργυρόπουλου Αργύριου και Ευγενίδη Διονύσιου από τις θέσεις τους ως Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε σήμερα προκειμένου να συγκροτηθεί εκ νέου προεδρείο. 

 Μετά την ψηφοφορία το νέο προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την παρακάτω σύνθεση:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΤΑΜΙΑΣ:

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΕΛΟΣ:

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ:

ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ:

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ:

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Ο Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας
  Διονύσιος Ευγενίδης                   Αργύριος Αργυρόπουλος


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ : « Περι Ίδρυσης και Λειτουργίας Κοινωνικών Φαρμακείων»

              
                                      


   Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

         
Αριθμ. Πρωτ. 3727

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
2. Περιφέρειες της Χώρας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής    Μέριμνας)

            Κοινοποίηση : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
  2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου.

Θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων»

Ως είναι γνωστό, τόσο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος όσο και πολλοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και φαρμακοποιοί είχαν από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει και συνδράμει στη λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων για την ανακούφιση των ασθενών κοινωνικών ομάδων που πλήττονταν από την οικονομική κρίση.
Δεδομένων όμως των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.4.2016) με τις οποίες θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευλόγως τίθεται το ερώτημα ως προς τη σκοπιμότητα τόσο της συνέχισης λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων κοινωνικών φαρμακείων, πόσω μάλλον της ίδρυσης νέων κοινωνικών φαρμακείων από Δήμους ή άλλους φορείς.
Για το λόγο αυτό ο Π.Φ.Σ. έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας την κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων, τα οποία ομολογουμένως προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες κατά την περίοδο της κρίσης. Η ειδοποιός όμως διαφορά είναι ότι τα ήδη λειτουργούντα κοινωνικά φαρμακεία ήσαν αποτέλεσμα πρωτοβουλιών και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών που ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν εθελοντικώς λύσεις, και ουχί «επαγγελματικά» κοινωνικά φαρμακεία όπως τα υπό ίδρυση δημοτικά.
Το τελευταίο διάστημα ο Π.Φ.Σ. έχει καταστεί δέκτης αναφορών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι ορισμένοι Δήμοι στην χώρα έχουν εξαγγείλει την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων σε συνεργασία και με πόρους των οικείων Περιφερειών. Προέβη μάλιστα σε αποστολή σχετικών εγγράφων προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων επρόκειτο να ιδρυθούν και λειτουργήσουν κοινωνικά φαρμακεία από Δήμους. Επίσης εγκαίρως κοινοποιήθηκαν οι απόψεις του Π.Φ.Σ. επί του εν λόγω ζητήματος στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, καθώς και στην Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου.   
Ως έχουμε αναφέρει εγγράφως προς πάσα κατεύθυνση δεν υφίσταται θεσμοθετημένο, καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία το οποίο να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων.
Επίσης, ΟΥΔΕΝ αναφέρεται στην κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία περί της προμήθειας, χορήγησης και αποθήκευσης των φαρμάκων που χορηγούνται ανεξέλεγκτα από τα κοινωνικά φαρμακεία, πόσω μάλλον για την προμήθεια, χορήγηση και αποθήκευσης ναρκωτικών…
Έτσι ο Π.Φ.Σ. έχει εγκαίρως εγείρει τις σοβαρότατες ενστάσεις και ανησυχίες του ως προς το καθεστώς λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων που εξαγγέλλονται με ευκολία από τοπικούς παράγοντες, καθώς τίθενται μείζονα ζητήματα Δημόσιας Υγείας και προστασίας της υγείας των πολιτών από την ανέλεγκτη χορήγηση, προμήθεια και αποθήκευση φαρμάκων και ναρκωτικών. Είχε δε επισημάνει ότι δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία που να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων εν γένει.  
Κατόπιν σχετικής ενημερώσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλείας ότι επρόκειτο να ιδρυθεί και λειτουργήσει κοινωνικό φαρμακείο από τον Δήμο Ήλιδας, ο Π.Φ.Σ. προέβη άμεσα στην αποστολή της από 14.9.2017 εξωδίκου δηλώσεως προς 1) τον Δήμο Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και 2) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κοινοποιούμενης προς 1) τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, 2) την Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου, 3) την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος, 4) το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, και 5) την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων). Με την εν λόγω εξώδικη δήλωση καλούσαμε τον Δήμο Ήλιδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 1) να προβούν στην διακοπή λειτουργίας του κοινωνικού φαρμακείου στην Αμαλιάδα, και 2) να απέχουν από οιανδήποτε ενέργεια για την επαναλειτουργία του εν λόγω κοινωνικού φαρμακείου, αναφέροντας ότι στην περίπτωση που δεν ενεργήσουν όλα όσα ανωτέρω ορίζονται, θα προσφύγουμε άμεσα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της υγείας των πολιτών.
Το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας, Τμήμα Β΄) δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π./70644/26.9.2017 εγγράφου του σε απάντηση ερωτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων) αποδέχεται ότι: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας αναφέρουμε ότι στην ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων».
Με το ανωτέρω έγγραφο το Υπουργείο Υγείας αποδέχεται πλήρως την θέση του Π.Φ.Σ. ότι δεν υφίσταται θεσμοθετημένο, καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία το οποίο να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων.
Συνεπώς τίθεται πέραν πάσης αμφιβολίας μείζον ζήτημα νομιμότητας ως προς την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων από οιονδήποτε φορέα.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω και κυρίως το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Υγείας παρακαλούμε όπως άμεσα α) οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ενημερώσουν τα μέλη τους, και β) οι Περιφέρειες ενημερώσουν τους Δήμους της περιφέρειάς τους αναφορικά με το ζήτημα νομιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                       ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΦΑΡΜΑΚΟ : Αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής Ελληνικής Φαρμακοποιίας

 
Σχετική απόφαση υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Υγείας, ύστερα από εισήγηση του ΕΟΦ
Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελληνικής Φαρμακοποιίας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ενέκρινε ο γενικός γραμματέας Υγείας Γ. Γιαννόπουλος.

Με την σχετική απόφαση αντικαθίσταται ο Καθηγητής Βιοφαρμακευτικής στο Ε.Κ.Π.Α.  κ. Χρήστος Ρέππας μέχρι πρότινος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής από τον κ. Δημήτριο Ρέκκα Αναπληρωτή Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας-Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α.
Νέα  Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής ορίσθηκε η κα Ιωάννα Χήνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων - Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελληνικής Φαρμακοποιίας έχει ως εξής:
1. ΚΟΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας - Φαρμακευτικής Ανάλυσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ως Πρόεδρος. 
2. ΧΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων - Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος. 
3. ΡΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας-Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. 
4. ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. 
5. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. 
6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διδάκτωρ Βιολογίας, Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου στο Ελληνικού Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ. 
7. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή-Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
8. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. 
9. ΜΑΚΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δρ. Χημικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Φαρμακοποιίας και Λοιπών Προτύπων Εργαστηριακού Eλέγχου της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ.

Πηγή : healthmag.gr


Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: «Κατάργηση διατάξεως του ΕΚΠΥ περί μη αποδόσεως δαπανών κάτω από τριάντα ΕΥΡΩ των θεραπευτικών μέσων και προθέσεων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης »

     
       

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
 
         
Αριθμ. Πρωτ. 3682

Προς : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτήριος Μπερσίμης
3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Υπ’ όψιν κ. Ρηγάτου)

Θέμα: «Κατάργηση διατάξεως του ΕΚΠΥ περί μη αποδόσεως δαπανών κάτω από τριάντα ΕΥΡΩ των θεραπευτικών μέσων και προθέσεων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης »

Επί σκοπώ καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προστασίας της Δημόσιας Υγείας παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάργηση της διατάξεως του Παραρτήματος του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ. και δη η υπ’ αριθμόν ΕΜΠ5 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει», ΦΕΚ Β΄ 3054/18.11.2012), δυνάμει της οποίας διατάξεως προβλέπεται ότι τα θεραπευτικά μέσα και οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δύνανται να παρέχονται στους ασφαλισμένους εφόσον έχουν περιληφθεί στον ΕΚΑΠΤΥ και έχουν κοστολογηθεί από την ΕΠΥ με την ιδιαιτερότητα να μην αποδίδεται καμία δαπάνη στα ποσά έως τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                      
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Αλλαγή “φρουράς” στον ΦΣΘ-Παράδειγμα προς μίμηση..λέμε εμείς στην ΑΚΙΦ.


Την απόφασή του να αποχωρήσει από την ηγεσία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), μετά από 19 συναπτά έτη, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Θεοδοσιάδης.
Εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, βουλευτές, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστήμονες και καθηγητές, συνεργάτες, συνάδελφοι από φαρμακευτικούς συλλόγους όλης της χώρας και φίλοι έδωσαν το «παρών» στην τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ου συνεδρίου-έκθεσης PHARMA point, αναγνωρίζοντας την μακρόχρονη πορεία του και την ανεκτίμητη πολυετή προσφορά του στην προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων των φαρμακοποιών
“Αφήνω τη θέση του προέδρου για να ασχοληθώ με τον κλάδο από μία θέση με μεγαλύτερη δυναμική, εμβέλεια, δυνατότητα συμβολής στο συμφέρον του κλάδου”δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου ο κ. Θεοδοσιάδης, ο οποίος πήρε αυτή την απόφαση καθώς η ταυτόχρονη ιδιότητά του ως προέδρου στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) απαιτεί πολλές ώρες και ημέρες απουσίας από τη Θεσσαλονίκη. “Από χαρακτήρα τελειομανής δεν μπορώ να είμαι και εδώ και εκεί. Ούτε θέλω να είμαι μισός πρόεδρος εδώ και μισός εκεί” ομολόγησε συγκινημένος.
Ο κ. Θεοδοσιάδης παρέδωσε αμέσως την προεδρία και ξεκίνησε από σήμερα κιόλας τις διαδικασίες για την εκλογή νέου προέδρου. Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, δεν θα παραιτηθεί κι από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προτού ολοκληρωθεί η τριετία για την οποία εξελέγη.
“Θα είμαι ενεργό μέλος αυτού του Δ.Σ. και θα είμαι δίπλα σας για πάρα πολλούς λόγους, αλλά και για ακόμη έναν: για να στηρίξω το νέο πρόεδρο” τόνισε, δίνοντας δημόσια το χρίσμα για να ηγηθεί του ΦΣΘ στο στενό συνεργάτη και φίλο του, Διονύση Ευγενίδη. “Ο διάδοχός μου έχει δύσκολη αποστολή. Όμως έχει την ικανότητα να συνεχίσει και να ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη” πρόσθεσε ο κ. Θεοδοσιάδης για τον εκλεκτό του, που τελεί Γενικός Γραμματέας στο Σύλλογο τα τελευταία 16 έτη.
“Η απόφαση του Κυριάκου Θεοδοσιάδη να αποχωρήσει, μας επιφορτίζει με ακόμα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για όλα όσα μας κληροδοτεί και τα οποία κατέστησαν το Σύλλογό μας συμπαγή, ισχυρό, ενωμένο, αγωνιστή και φυσικά πρωτοπόρο. Έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά. Όλοι εμείς που τον διαδεχόμαστε, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κρατήσουμε το ίδιο ψηλά τον πήχη και να τον ανεβάσουμε ακόμη ψηλότερα εάν κάτι τέτοιο είναι βεβαίως δυνατό. Η θέλησή μας και η πίστη μας θα νικήσουν” δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Ευγενίδης.


 Πηγη :virus.com.gr

Παρέμβαση του ΠΦΣ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την επιδημική έξαρση της ιλαράς


Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την επιδημική έξαρση της ιλαράς, παρέστη ο κ. Στέλιος Καλογερόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της δωρεάν και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των πολιτών στα εμβόλια και την ανάγκη να θεραπευθούν όποια προβλήματα υπάρχουν στην εισαγωγή και διακίνηση των σκευασμάτων, τονίζοντας, ωστόσο ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για ελλείψεις στα εμβόλια που προστατεύουν από την ιλαρά.
Για να δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας, πατήστε εδώ.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Στ. Καλογερόπουλου για επιδημική έξαρση της Ιλαράς

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,  μέλη  της Επιτροπής

 Ως επιστήμονες της Υγείας είμαστε θετικοί στο να εμβολιάζονται οι πολίτες αυτής της χώρας (μικροί και μεγάλοι), κατόπιν υποδείξεως της Ιατρικής Κοινότητας και των υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάθε χρόνο τα εμβόλια προλαμβάνουν 2-3 εκατομμύρια θανάτους και αποτρέπουν αναπηρίες σε 750.000 παιδιά, ενώ ο άμεσος εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει άλλους 1.5 εκατομμύριο θανάτους ετησίως, είναι αδιανόητο να μην εμβολιάζονται ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά.
Όλοι εμείς οι Υγειονομικοί  πρέπει να ενημερώνουμε τους γονείς , ώστε να εμβολιάζονται εγκαίρως  τα παιδιά τους.
Εμείς ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχουμε πάγια θέση όλα τα εμβόλια να αποζημιώνονται και να είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν: Αποζημιώνονται όλα!!!
Ένα άλλο μείζον θέμα είναι οι ελλείψεις. Και ναι μεν υπάρχει πρόβλημα ειδικά τώρα με την επιδημική έξαρση της ιλαράς αλλά χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία.
Είναι απαραίτητο ο Πολίτης αυτής της Χώρας να έχει πρόσβαση στο Φάρμακο, στο Εμβόλιο. Πρέπει να θεραπεύουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν στις εισαγωγή και διακίνηση των Εμβολίων.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,  μέλη  της Επιτροπης

Είναι απαραίτητο ο πολιτικός κόσμος, σε συνεργασία με τους θεσμικούς υγειονομικούς φορείς όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, να αναλάβουν πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού όχι μόνο για την σκοπιμότητα  του εμβολιασμού αλλά και την αναγκαιότητα του έγκαιρου εμβολιασμού , ώστε να προληφθούν επιδημικές εξάρσεις.