Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 4% ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ..


                                                                                        Αρ. Πρωτ.  1971

 Προς
Τους Φαρμακευτικούς  Συλλόγους
της χώρας

Συνάδελφοι
Όπως είναι γνωστό από 01/01/2017 για τα προϊόντα της σύμβασης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων  τα οποία χορηγούνται μέσω των φαρμακείων και εξοφλούνται από τον ΕΟΠΥΥ, μας γίνεται παρακράτηση φόρου 4%. 
Οι παρακρατήσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στο taxisnet και εμφανίζονται  αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς κατά την διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2017.Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το 2017, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος θα εμφανιστεί ως επιστροφή. 
Η παρακράτηση φόρου 4% που έχει υπολογισθεί, αφορά τα τιμολόγια τα οποία εκκαθαρίστηκαν και εξοφλήθηκαν έως και 31.12.17
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Πηγή : pfs.gr