Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Δικαίωμα Απαλλαγής από Εφημερίες και Διανυκτερεύσεις έχουν οι Φαρμακοποιοί…


ΠΡΟΣ

-         ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ  Φ.Σ.Α.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :            -   ΣΕ  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ


Στην από 18/7/2018 συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί ενημέρωση προς όλα τα μέλη του Φ.Σ.Α. και ειδικότερα στους Τομεάρχες όπου  θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου, στις αιτήσεις για απαλλαγή από εφημερίες.

1.-  Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον Σύλλογο, και θα αναφέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ απαλλαγή και από τις  Διημερεύεσεις ΚΑΙ από τις Διανυκτερεύσεις.

2.-  Οι αιτήσεις επίσης θα πρέπει να αναφέρουν :
            Α) σοβαρούς λόγους υγείας «…που θα αφορούν το πρόσωπο του λειτουργούντος το φαρμακείο φαρμακοποιό…» οι οποίοι θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά
            ή
            Β) λόγους οικονομικούς οι οποίοι – όπως αναφέρει ο νόμος – «..καθιστούν αδύνατο τον εφοδιασμό του φαρμακείου».

3.-  Αιτήσεις φαρμακείων που αφορούν περιοχές με σοβαρά προβλήματα κατανομής των εφημεριών, λόγω μικρής ύπαρξης φαρμακείων που τηρούν τις εφημερίες, θα πρέπει να  υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην επιβαρύνονται πέραν του δυνατού, τα εναπομείναντα φαρμακεία στους πίνακες εφημεριών.

4.- Οι αντικαταστάσεις των εφημεριών θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υπ.Δηλώσεις τόσο από αυτόν που ζητάει την αλλαγή όσο και από αυτόν που τον αντικαθιστά. Οι Υπ.Δηλώσεις θα φέρουν την ενυπόγραφη έγκριση του Τομεάρχη, ότι εγκρίνει την αλλαγή.

5.-  Οι Τομεάρχες των περιοχών δεν δύνανται να αναλαμβάνουν εφημερίες από έκτακτη ή μόνιμη απαλλαγή εφημερίας, εκτός εάν στην Υπ.Δήλωση που θα προσκομίσουν για ανάληψη της εφημερίας αναφέρεται ότι «…μετά από έρευνα που έγινε στον Τομέα για την αντικατάσταση εφημερίας, δεν υπάρχει άλλο φαρμακείο διαθέσιμο για την αντικατάσταση».

6.- Φαρμακεία που έχουν κάνει αίτημα για διευρυμένο ωράριο, και έχουν ενταχθεί σε πίνακα, δεν δύνανται να κάνουν αίτημα για απαλλαγή από εφημερίες.

7.- Οι απαλλαγές από τις εφημερίες που έχουν γίνει αποδεκτές αίρονται σε περιπτώσεις ένταξης των μελών μας στο διευρυμένο ωράριο.

Η Διοίκηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής