Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!

Η ΑΚΙΦ (Ανεξάρτητη Κίνηση Φαρμακοποιών),εύχεται σε όλους τους φίλους και φίλες:

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!