Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ‟Ε8-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ Η΄ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ’’.ΠΡΟΣ : ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΑΠΟ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ, 12/9/2018

Ενημερωτική Επιστολή για το νέο έντυπο:
‟Ε8-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ Η΄ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ’’
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1/9/2018 υποχρεώνονται οι  εργοδότες να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά, εκ των προτέρων, τις υπερωρίες και την υπερεργασία των εργαζομένων (εφαρμογή του νόμου 4488/2017/Σεπτέμβριος 2017).
Συγκεκριμένα, από 1η Σεπτεμβρίου 2018, καθίσταται υποχρεωτική η αναγγελία της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης με το νέο έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης».

Το Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Από 1/9/2018 παύει να υφίσταται η υποχρέωση (χειρόγραφης) τήρησης του ειδικού βιβλίου υπερωριών.
Τα υπέρογκα πρόστιμα για Υπέρβαση Ορίων Εργασίας
Ας δούμε ωστόσο ποια θα είναι τα πρόστιμα για τη «Χρονική Υπέρβαση Ορίων Εργασίας», άρα και για τη μη γνωστοποίηση της υπερεργασίας (Ν.4144/2013).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ
1ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ
2ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ
3ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
1-10
1.500€
750€
750€
11-50
3.000€
1.500€
1.500€
51-150
6.000€
3.000€
3.000€
151-250
7.500€
3.750€
3.750€
>250
15.000€
7.500€
7.500€

Παραδείγματα:
Έστω δηλαδή εταιρεία με 300 άτομα προσωπικά όπου κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται υπέρβαση ωραρίου κατά 15’ από έναν εργαζόμενο. Το πρόστιμο είναι 15.000€. Δηλαδή πρόστιμο υψηλότερο κι από το πρόστιμο για ανασφάλιστο εργαζόμενο. Αν μάλιστα κάτι τέτοιο συμβεί για 3 εργαζόμενους το πρόστιμο θα είναι 30.000€!
Έστω σε ένα εμπορικό κατάστημα που απασχολεί 3 εργαζόμενους, γίνεται έλεγχος 10’ μετά την λήξη του ωραρίου τους και τους βρίσκει  και τους 3 να εργάζονται κανονικά. Το πρόστιμο είναι 3.000€!!!
Σας εφιστούμε την προσοχή σας γιατί ήδη έχουν αρχίσει τον επιτόπου έλεγχο και την επιβολή πρόστιμων.
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Για την  Α.ΚΙ.Φ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ