Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017: ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μαζεύουμε τα Φάρμακα στο Θέατρο “Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος”

Πειραιώς 254, 17778 Ταύρος