Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Μέτρα προστασίας από πλαστά φάρμακα στην Ε.Ε. - Οδηγίες για διαδικτυακές αγορέςΤο σύστημα ασφαλείας στην Ελλάδα είναι ισχυρό, με αποτέλεσμα να παραπέμψει την εφαρμογή των μέτρων έξι χρόνια μετά
Σύστημα Προστασίας Μέλους Νέων Πολιτών Από  πλαστά φάρμακα εφαρμόζεται Από Το τελευταίο Σάββατο ΣΕ Ολόκληρη η ΤΝ Ευρώπη , σε εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας για την ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας , για την εξασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων που κυκλοφορούν εντός της ΕΕ.
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί αφορούν κυρίως την  πιστοποίηση των συσκευασιών των φαρμάκων -  κυρίως συνταγογράφων, αλλά και ορισμένων ευρέως χρησιμοποιούμενων ΜΙΣΥΦΑ, όπως φάρμακα για το στομάχι - με ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας και μηχανισμό ανίχνευσης της παραποίησης.
Σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, θα επιβεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Ειδικά για τα φάρμακα που έχουν παραχθεί πριν από τις 9 Φεβρουαρίου 2019 και δεν φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, κάθε φαρμακείο και κάθε νοσοκομείο στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα που διευκολύνει και βελτιώνει την αναγνώριση ψευδεπειγραφων φαρμάκων.
Από την εφαρμογή αυτή  έχουν εξαιρεθεί για μια εξαετία η χώρα μας και η Ιταλία, οι οποίες ήδη εφαρμόζουν αντίστοιχα συστήματα προστασίας, τα οποία θεωρούνται αποτελεσματικά.
Και παρόλο που  στη χώρα μας δεν επιτρέπεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου , το διαδίκτυο δεν γνωρίζει σύνορα. Έτσι,  η οδηγία προβλέπει την αντιστοίχιση των ηλεκτρονικών σελίδων πώλησης φαρμακείων με πιστοποιημένη φαρμακοβιομηχανία στην  Ε.Ε.
Οι πολίτες δεν θα μπορούν να ελέγξουν την πιστότητα των φαρμάκων μέσω του smartphone τους, αλλά  θα μπορούν να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα του εμφανιζόμενου ηλεκτρονικού φαρμακείου, με ένα κλικ στο ευρωπαϊκό λογότυπο  που βρίσκεται στο φαρμακείο της ιστοσελίδας, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο των νόμιμων διαδικτυακών φαρμακείων του κράτους μέλους στο οποίο ζουν.  Μόνο οι φαρμακοποιίες που είναι εγκεκριμένες σε χώρες της ΕΕ μπορούν να πωλούν φάρμακα σε Ευρωπαίους ασθενείς μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ,   1 στα 10 φάρμακα σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος είναι ψευδεπίγραφα. Η συνολική ποσοστό τέτοιων φαρμάκων στην ΕΕ πιστεύεται ότι είναι πολύ χαμηλότερη. Η Επιτροπή έλαβε 400 κοινοποιήσεις για ψευδεπίγραφα φάρμακα από 2013 έως 2017.  Οι κοινοποιήσεις αυτές βασίζονται σε έρευνες που διεξάγουν οι εθνικές αρχές.
Η Ιντερπόλ, η Europol και οι εθνικές οργανώσεις φαρμάκων καταστέλλουν πολλά ψευδεπίγραφα φάρμακα και κλείνουν εκατοντάδες παράνομες ιστοτόπους ετησίως. 
Το 2017 κατασχέθηκε στα σύνορα της ΕΕ με ψευδή έγγραφα αξίας περίπου 7 εκατ. ευρώ.


Πώς όμως αναγνωρίζεται ένα πλαστικό ιατρικό προϊόν;
Όπως αναφέρει ο  ΠΟΥ , ορισμένα παραποιημένα ιατρικά προϊόντα είναι σχεδόν οπτικά πανομοιότυπα με το γνήσιο προϊόν και είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. 
Ωστόσο, πολλά μπορούν να εντοπιστούν από:
·         Εξέταση της συσκευασίας για ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη,
·         Την ημερομηνία παρασκευής και λήξης, που πρέπει να είναι ίδια με την εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία, 
·         Διαπιστώνεται ότι το φάρμακο φαίνεται σωστό, δεν έχει αποχρωματιστεί, υποβαθμιστεί ή έχει αφύσικη οσμή,
·         Άμεση αναφορά στον φαρμακοποιό του γιατρού εάν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες και
·         Άμεση αναφορά υποψήφιων φαρμάκων στην ΕΦΦ.

Παραποιημένα φάρμακα στο Διαδίκτυο

Οι μη ελεγχόμενες ιστότοποι, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και οι εφαρμογές smartphone μπορούν επίσης να είναι άμεσες πηγές παραποιημένων φαρμάκων.
Γι αυτό, οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί:
1.     σε spam διαφημιστικά e-mails  
2.     στην έλλειψη αυθεντικότητας, όπου δεν υπάρχει κανένα λογότυπο ή πιστοποιητικό επαλήθευσης, ενώ υπάρχουν ορθογραφικά λάθη και κακή γραμματική στη συσκευασία,
3.     σε ιστοσελίδες που δεν παρουσιάζουν φυσική διεύθυνση ή σταθερή τηλεφωνία,
4.     ιστοσελίδες που προσφέρουν μόνο συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς συνταγή,
5. εξαιρετικά     χαμηλές τιμές.

Λίστα ελέγχου για τα φάρμακα που αγοράζονται ηλεκτρονικά

1.     Είναι ακριβώς το φάρμακο που παραγγέλθηκε;
2.     Είναι η σωστή δόση;
3.     Είναι η συσκευασία σε καλή κατάσταση, καθαρή, με φύλλο οδηγιών ασθενούς στη γλώσσα του διαφημιστικού μηνύματος;
4.     Το φάρμακο δείχνει και μυρίζει όπως πρέπει;
5.     Είναι οι σφραγίδες ασφαλείας άθικτες χωρίς ενδείξεις παραβίασης;
6.     Υπάρχει τελωνειακή δήλωση ή ταχυδρομική ετικέτα που δηλώνει το περιεχόμενο ως φάρμακο.
7.     Ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης στο κύριο εσωτερικό κουτί συμφωνούν με τον αριθμό της παρτίδας και την ημερομηνία λήξης της στην εξωτερική συσκευασία;
8.     Παρατηρήθηκε ασυνήθιστη δραστηριότητα στην πιστωτική κάρτα μετά την αγορά;
Πηγή: healthmag.gr